Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

ПОЧИСТВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИКА

КАК ДА ПОДДЪРЖАМЕ ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИК В ПОМЕЩЕНИЯТА

Климатикът е уред, който вече масово използваме, за да създадем комфортна среда в помещенията, в които работим и живеем. Лято и зиме чрез него поддържаме оптимална температура в обитаваните помещения. Специалистите обаче непрекъснато напомнят за рисковете за нашето здраве, които неминуемо възникват при занемарената поддръжка на това устройство. При циркулацията на въздуха през климатика в него се наслоява замърсяване, формират се гъбички и мухъл.  Микробите се разпространяват в помещението и могат да увредят сериозно нашето здраве. Затова е необходимо филтрите на климатика да бъдат почиствани редовно, поне веднаж месечно. При рисковете, които съществуват, особено в студените месеци: грипове, простуди, зарази, добрата поддръжка на климатика е лесен начин за превенция и опазване на личното здраве.

За целта е предназначен препаратът за почистване на климатици на GUBRA:

той е подходящ за всички видове климатици, отстранява наслоеното замърсяване, санира климатика и ароматизира помещенията. Вижте още: