Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

Антитарло Преглед отблизо

Антитарло бомб

GRL163

Нов продукт

Препарат против дървояди

Повече детайли

6 Артикула

Добави към списъка с желания

Техническо описание

Тегло1 л

Повече информация

ПРЕДПАЗВА ЕФЕКТИВНО МЕБЕЛИТЕ ОТ ДЪРВО ОТ АТАКИТЕ НА ДЪРВОЯДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА МЕБЕЛИ, АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ, РАМКИ, ВРАТИ, ПОДПОКРИВНИ ПРОСТРАНСТВА И ДР.
СВОЙСТВА: ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА ТЕЧНОСТ. НАНАСЯ СЕ ЧРЕЗ ВПРЪСКВАНЕ, ЧЕТКА, ПИСТОЛЕТ ИЛИ ПОТАПЯНЕ. НЕ ПРОМЕНЯ И НЕ УВРЕЖДА ЛАКА И ЛЕПИЛОТО. ТРЕТИРАНОТО С ПРЕПАРАТА ДЪРВО МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА ИЛИ ЛАКИРА ОТНОВО. НЕ ФОРМИРА ЛОША МИРИЗМА И НЕ РАЗЯЖДА МЕТАЛА ИЛИ ДРУГИ СЪЕДИНЕНИЯ. НЕ ПРОМЕНЯ ТЕКСТИЛА И ХАРТИЯТА. НЕ РАЗГРАЖДА ПОЗЛАТАТА, ТЕМПЕРНИТЕ ИЛИ КВАРЦОВИТЕ БОИ. МОЖЕ ДА СЕ СМЕСВА С ЖЪЛТО МАСЛО. НЕ ФОРМИРА ВРЕДНИ ГАЗОВЕ, НЕ СЕ РАЗГРАЖДА НА СВЕТЛИНА. СТАБИЛИЗИРА ДЪРВОТО КАТО НАМАЛЯВА ПРИЕМА НА ВЛАГА, КАКТО И СВИВАНЕТО МУ В СУХА СРЕДА. ПРЕДПАЗВА ДЪРВОТО ОТ ПОВТОРНО ЗАРАЗЯВАНЕ. АНТИТАРЛО ГУБРА Е АКТИВЕН СРЕЩУ HYLOTROPES BAJULUS. ПРОНИКВА В ДЪЛБОЧИНА ДО 50 СМ ЗА 24 ЧАСА. СЪДЪРЖА ПЕРМЕТРИН (АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ).НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: КАТО ПРЕВЕНТИВНА МЯРКА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 200/300 МЛ ВЪРХУ 1 М2. ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ ДА СЕ НАНЕСАТ 500/600 МЛ ВЪРХУ 1 М2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДЪРВОТО ДА СЕ НАПОИ С ПРЕПАРАТА ПРЕЗ ОБРАЗУВАНИТЕ ОТ ДЪРВОЯДА ОТВОРИ, ЕВЕНТУАЛНО С ПОМОЩТА НА СПРИНЦОВКА, КАТО СЛЕД ТРЕТИРАНЕТО ОТВОРИТЕ ДА СЕ ЗАПУШАТ С ВОСЪК ИЛИ КИТ ЗА ДЪРВО.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ДА СЕ ИЗБЯГВА ДОСЕГА С КОЖАТА, ОЧИТЕ И ОБЛЕКЛОТО. СЪДЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ДОСЕГА ДО ХРАНИ, НАПИТКИ ИЛИ СЪДОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО ИМ. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА И ПРИ ЕВЕНТУАЛЕН КОНТАКТ С ПРЕПАРАТА, ИЗПОЛЗВАНИТЕ СРЕДСТВА И ЧАСТИ ОТ ТЯЛОТО СТАРАТЕЛНО ДА СЕ ИЗПЛАКНАТ С ВОДА И САПУН. АКО ПРОДУКТЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА В ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ ИЛИ НОЩУВКА, ПРЕДИ ПОВТОРНА УПОТРЕБА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОМЕЩЕНИЕТО ДА БЪДА ДОБРЕ ПРОВЕТРЕНО.
ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТ: В СЛУЧАЙ НА ПОГЛЪЩАНЕ ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ПОВРЪЩАНЕ. ДА СЕ ПОТЪРСИ НЕЗАБАВНО ЛЕКАРСКА ПОМОЩ. МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНО ПРИЛАГАНЕТО НА АБСОРБИРАЩИ ПРЕПАРАТИ КАТО ЧЕРЕН ВЪГЛЕН. АКО ПОГЪЛНАТОТО КОЛИЧЕСТВО Е ЗНАЧИТЕЛНО, ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СТОМАШНА ПРОМИВКА, БЕЗ ДА СЕ ДОПУСКА ВДИШВАНЕ СЛЕД ИНТУБАЦИЯ, АКО ПАЦИЕНТЪТ Е В БЕЗСЪЗНАНИЕ. ДА СЕ ИЗВЪРШИ КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТОКСИКАЦИИ. ДА НЕ СЕ ПРОДАВА НАСИПНО. СЪДЪТ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВТОРНО.
СЪСТАВ: 100 ПРОДУКТ СЪДЪРЖА ПЕРМЕТРИН (25/75)  0,250 G (0.325 G/L), ИЗОПАРАФИН РАЗРЕДИТЕЛ КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМОНА 100 G.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: СИЛНО ТОКСИЧЕН ЗА ВОДНИ ОРГАНИЗМИ, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ ВЪВ ВОДНАТА СРЕДА. ВРЕДЕН: МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ УВРЕЖДАНЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ. ПОВТАРЯЩАТА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА СУХОТА ИЛИ НАПУКВАНЕ НА КОЖАТА. ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА.ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧЕ ОТ НАПИТКИ И ХРАНИ ЗА ХОРА И ЖИВОТНИ. ДА НЕ СЕ ИЗПУСКА В КАНАЛИЗАЦИЯТА. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ ДА СЕ ПОТЪРСИ НЕЗАБАВНО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ДА СЕ ПОКАЖЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТЪТ. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗПУСКАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА. СЪДЪРЖА: ALCANES C11-15 ISO, ALCANES C9-12 ISO
СЪДЪРЖА: PERMETHRIN. МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ

Отзиви

Напишете отзив

Антитарло бомб

Антитарло бомб

Препарат против дървояди

  • за любители и майстори в занаята

    нашите продукти